A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 12:17, 6 Wrzesień 2019
Instalbud

Instalbud Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, że od dnia 09.09.2019 r. wykonywane będą roboty odtworzeniowe na drogach bocznych od ul. Pod Skocznią w m. Meszna. Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i w ruchu pieszych na ul. Pod Skocznią. W godz. 7:30 do 17:00 może wystąpić brak możliwości wjazdu na posesje leżące w bezpośredniej lokalizacji prowadzonych robót.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Obrazek 0 z 0