A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Poniedziałek, 10:32, 10 Czerwiec 2019
Logotipen

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach 6 czerwca 2019 roku podjął decyzję dotyczącą rozbiórki zapory na Wilkówce. Oto jej treść:

DECYZJA nr 75/19
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst. Jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego zapory czołowej zbiornika retencyjnego usytuowanego w km 2 + 300 potoku Wilkówka w Wilkowicach
nakazuję
Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodnej Wody Polskie rozbiórkę zapory czołowej zbiornika Wilkówka w Wilkowicach wraz z przepławką oraz urządzeniami stanowiącymi z nią całość techniczno-użytkową tj.: budowlą przelewowo-upustową z komorami czerpnymi i kanałem odprowadzającym, budynkiem sterowni, ubezpieczeniem czaszy zbiornika wraz z drogą technologiczną do celów pożarowych i uporządkowanie terenu po rozbiórce.
Do wykonania rozbiórki należy przystąpić w terminie do 1 października 2019 r., natomiast zakończyć rozbiórkę i uporządkować teren należy do 30 listopada 2021 r.
Zakresem niniejszej decyzji rozbiórkowej nie jest objęta zapora przeciwrumowiskowa w km 2 + 461 potoku Wilkówka, niecka wypadowa oraz elementy czaszy zbiornika stanowiące jednocześnie zabezpieczenie drogi gminnej ulicy Harcerskiej i mostu w ciągu na wysokości zbiornika.

 

Piątek, 12:06, 10 Lipiec 2020

Uwaga - komunikat GOPS w Wilkowicach

Czytaj dalej »
Czwartek, 10:26, 9 Lipiec 2020

Wielki projekt budowy kanalizacji

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0