A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 07:13, 15 Marzec 2019
Instalbud

Instalbud Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, że od dnia 18.03.2019 r. front robót w ul. Orczykowej zostanie przeniesiony na odcinek od posesji Orczykowa 52 w górę (powyżej łącznika Orczykowa-Lipowa).
Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i w ruchu pieszych na ul. Orczykowej powyżej posesji nr 52. W godz. 7:00 do 19:00 wystąpi brak możliwości przejazdu.
Ul. Orczykowa na odcinku od łącznika Orczykowa-Lipowa do ul. Szkolnej będzie przejezdna.
Prosimy o zachowanie ostrożnośc

Obrazek 0 z 0