A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 11:59, 5 Marzec 2019
Resize

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że ogłoszony został nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji. Śląska Rada ds. Seniorów jest organem o charakterze opiniująco – doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku Województwa Śląskiego. Rada reprezentuje środowiska osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.
Szczegółowe informacje zawarto na stronie: https://rops-katowice.pl/2019/03/01/trwa-nabor-kandydatow-do-slaskiej-rady-ds-seniorow-ii-kadencji/.

Z poważaniem,
Oliwia Szewczyk
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
40-142 Katowice, ul. Modelarska 10
tel. 32-730-68-96, fax. 32-730-68-71
e-mail: oszewczyk@rops-katowice.pl

Obrazek 0 z 0