A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Środa, 15:03, 31 Październik 2018
Logotipen

Szanowni Państwo,
Gmina Wilkowice informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Przedmiot i zakres projektu dotyczy ochrony różnorodności biologicznej oraz wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i ich ochrony. Przedsięwzięcie obejmuje:
•    utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wraz z oznakowaniem i małą infrastrukturą odpoczynkową oraz tablicami informacyjno-edukacyjnymi,
•    utworzenie placu dla edukacji ekologicznej przez zabawę na szlaku ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wraz z Sezonowym Centrum Edukacji Ekologicznej,
•    aranżację wnętrza drewnianego kompleksu edukacyjno-ekologicznego w ramach przeniesienia zabytkowego budynku mieszkalnego i jego odtworzenia z przeznaczeniem na Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Gminy Wilkowice,
•    działania przyrodnicze mające na celu ochronę i odtworzenie roślinności rodzimej,
•    kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną dedykowaną mieszkańcom i turystom.

W związku z powyższym prosimy o Państwa opinię na temat założeń i realizacji ww. projektu poprzez anonimowe wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:
Ankieta (do wypełnienia przez www) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkS3dt4EtJibHrMr3s8Apww0IltU30u-SXFt-lopPv-QeZjg/viewform?usp=pp_url

Ankieta (do pobrania w pdf)
O opinię prosimy zarówno mieszkańców Gminy Wilkowice, jak i turystów.
Dokumentacja projektowa jest dostępna dla zainteresowanych w wersji elektronicznej
Koncepcja
https://drive.google.com/file/d/1d-LD9IZ8zx2FV5aSmkHEyghrJ-zvkETS/view?usp=sharing
oraz w wersji papierowej do wglądu od dnia 02.11.2018r., w Urzędzie Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, I piętro, pok. 307, w godzinach pracy urzędu.
Osoba do kontaktów: Teresa Łaciak, tel. 33 4990077 wew. 307
Dodatkowo planuje się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, na którym zaprezentowane zostaną założenia projektowe i zakres przedsięwzięcia. Planowany termin spotkania konsultacyjnego to 14.11.2018r., miejsce spotkania:  Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, godz. 16.30 – 18.30.
Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i formy przedsięwzięcia należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
tlaciak@wilkowice.pl
kprzybyla@wilkowice.pl
wcendrzak@wilkowice.pl
lub listownie na adres:
Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
Konsultacje społeczne potrwają do dnia 26.11.2018 r.
Serdecznie zapraszamy!

 

POBIERZ ANKIETĘ >>

Obrazek 0 z 0