A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 11:01, 21 Czerwiec 2018
Dsc07346   kopia

W dniu 20 czerwca 2018 r. w Gminie Wilkowice została podpisana z konsorcjum firm: Firmą Budowlaną „WULKAN” Piotr Pająk z siedzibą w Wadowicach, Jaroszowice 1 oraz „AQUA – System” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – ETAP 3 – rejon M, N, O, P, R, S”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 10 856,8 m sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi, tzw. sięgaczami zakończonymi studzienką na parcelach objętych Projektem. Roboty budowlane prowadzone będą w wybranych obszarach Bystrej i Wilkowic:

- Obszar M – Wilkowice; rejon ulic: Słowicza; Parkowa,

- Obszar N – Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Pod Piekłem, Jarzębinowa, Górska; Niecała,

- Obszar O – Wilkowice; rejon ulic: Żywiecka, Graniczna, Spadzista, Warzywna (z terenem zamkniętym -PKP),

- Obszar P – Wilkowice; rejon ulic: Żywiecka, Borowa, Stroma, Kalinowa, Promienista, Kolorowa, Mała, Falista, Potoczek, Krokusów, Malinowa, Chmielna, Leśna, Kręta, Kolejowa,

 - Obszar R – Wilkowice; rejon ulic: Długa, Kręta,

- Obszar S – Wilkowice; rejon ulic: Kościelna, Cienista, Szarotek, Cmentarna, Nad Wilkówką.

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Piotr Pająk  – właściciel firmy oraz Pan Jan Pasterny – Prokurent.

Konsorcjum firm: Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk oraz „AQUA – System” Sp. z o.o. „AQUA – System” Sp. z o.o.  zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz.U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami/. Całkowita wartość podpisanej umowy wynosi: 8.946.094,57 zł brutto. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowalnych: trzeci kwartał 2018 roku.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Gmina wspólnie z wyłonionym Wykonawcą, zorganizuje zebranie informacyjne dla zainteresowanych Mieszkańców, na którym poinformuje szczegółowo o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz przedstawi harmonogram prac budowlanych.

Piątek, 12:06, 10 Lipiec 2020

Uwaga - komunikat GOPS w Wilkowicach

Czytaj dalej »
Czwartek, 10:26, 9 Lipiec 2020

Wielki projekt budowy kanalizacji

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0