A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 13:23, 1 Grudzień 2017
Nagloweka3

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia

1 i 2.12.2017

Obszar

1 grudnia 2017 r. - strefa śląska – część południowa (Beskidy) (powiat żywiecki, część powiatu cieszyńskiego: gminy Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła, część powiatu bielskiego: gminy Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice)

2 grudnia 2017 r. - aglomeracja górnośląska, część środkowa strefy śląskiej (powiaty: będziński, zawierciański, tarnogórski, gliwicki, bieruńsko-lędziński) , aglomeracja rybnicko-jastrzębskiej oraz część środkowa strefy śląskiej (powiaty pszczyński, rybnicki, mikołowski, raciborski i wodzisławski)

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 1 i 2.12.2017 r. (piątek i sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza

1 grudnia 2017 r. na obszarze części południowej strefy śląskiej obejmującej powiat żywiecki, część powiatu cieszyńskiego: gminy Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła, część powiatu bielskiego: gminy Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice) oraz 2 grudnia2017 r. na obszarze aglomeracji górnośląskiej, części środkowej strefy śląskiej (powiaty: będziński, zawierciański, tarnogórski, gliwicki, bieruńsko-lędziński), aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz części środkowej strefy śląskiej (powiaty pszczyński, rybnicki, mikołowski, raciborski i wodzisławski) będzie bardzo zła, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

  • wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,
  • nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

1.12.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

 

 

 

Obrazek 0 z 0