A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 08:52, 21 Listopad 2017
Ku nia

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
TYTUŁ PROJEKTU: Kuźnia Kompetencji Kluczowych
ORGANIZATOR: Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang
INSTYTUCJA NADZORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).
GDZIE I KIEDY REALIZOWANY JEST PROJEKT:
Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:
Warunek obligatoryjny:
• Osoby dorosłe, po 25 roku życia • Osoby pracujące • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. : • są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka) • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności • są osobami po 50 roku życia • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 ) ILE OSÓB MA ZOSTAĆ PRZESZKOLONYCH W PROJEKCIE: Przeszkolonych ma zostać min. 1600 osób, ale miejsc na szkoleniach jest 5910, tym samym jeden uczestnik projektu może skorzystać z wielu form wsparcia. JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W PROJEKCIE: Projekt zakłada dwa rodzaje działań: • przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!
Projekt: Kuźnia Kompetencji Kluczowych realizowany jest przez Centrum Usług Językowych „Albion”
S.C. Podleśny D. – Madzia M. w partnerstwie z Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang
• przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC - DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania ( podstawowy – 100 jednostek dydaktycznych, średniozaawansowany – 150 jednostek dydaktycznych; zawansowany – 300 jednostek dydaktycznych CZY SZKOLENIA BĘDĄ PŁATNE: Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość 15% wartości szkolenia. ➢ 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC - jedynie 2,88 zł/h lekcyjną! ➢ 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF – jedynie 3,08 zł/h lekcyjną! ➢ 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – jedynie 2,86 zł/h lekcyjną!
➢ 100 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC - jedynie 3,3 zł/h lekcyjną!
➢ 150 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,49zł/h lekcyjną!
➢ 300 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,32zł/h lekcyjną!
DODATKOWE KORZYŚCI:
➢ W ramach każdego kursu gwarantujemy : podręcznik, ćwiczenia* oraz materiały szkoleniowe.
➢ Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów i Trenerów.
➢ Projekt zakłada utworzenie grup szkoleniowych blisko miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników.
➢ Każda forma wsparcia zakończona jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE NA TEAMT PROJEKTU:
➢ pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943
➢ pisząc maila na adres: slaskie@masterlang.eu
➢ wchodząc na stronę internetową projektu: Masterlang.pl/kuzniakk
*ćwiczenia są dostępne w ramach szkoleń językowych

CZYTAJ WIĘCEJ >>

 

 

Obrazek 0 z 0