A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 09:21, 5 Październik 2017
Logotipen

Wójt Gminy Wilkowice informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Magurki Wilkowickiej, Łodygowickiej, Straceńskiej odbędzie się w 5 października 2017 roku. Wymienione odpady należy dostarczyć do odbioru najpóźniej do godziny 1000 w wyznaczonym miejscu zbiórki tj.: parking gminny przy Schronisku na Magurce (na przeciwko budynku sędziowskiego), w rejonie działki gminnej przy ulicy Harcerskiej przy rozwidleniu dróg w kierunku Magurki Łodygowickiej i Schroniska na Magurce (przed końcem drogi utwardzonej asfaltem). Natomiast właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ul. Harcerskiej winni przygotować/wystawić odpady wielkogabarytowe do odbioru sprzed nieruchomość w miejscu umożliwiającym dojazd i odbiór specjalistycznym pojazdom. Dostarczone i pozostawione odpady nie mogą powodować zagrożenia w ruchu drogowym. Jednocześnie przypominam, że za odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci. Dlatego też podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, tapczany, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:
• remontowo-budowlane (umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, panele, okna, ramy okienne),
• odzież,
• sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady te utylizowane są oddzielnie od odpadów wielkogabarytowych,
• kosiarki spalinowe,
• odpady ogrodowe,
• zużyte opony,
• części samochodowe.
Prosimy o niewystawianie takich odpadów w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady takie (za wyjątkiem części samochodowych) są odbierane, po dostarczeniu własnym transportem, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach.

Obrazek 0 z 0