A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Środa, 15:05, 13 Wrzesień 2017
Logotipen

Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2017 rok dla gminy Wilkowice wrzesień jest miesiącem odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości.

Za odpady wielkogabarytowe uważa się wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.
Dlatego też podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości położonych na terenie naszej gminy będą odbierane odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, tapczany, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

- remontowo-budowlane (umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, panele, okna, ramy okienne),
 -odzież,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady te utylizowane są oddzielnie od odpadów wielkogabarytowych,
- kosiarki spalinowe,
- odpady ogrodowe,
- zużyte opony,
- części samochodowe.
Prosimy o niewystawianie takich odpadów w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady takie (za wyjątkiem części samochodowych) są odbierane, po dostarczeniu własnym transportem,
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Wilkowskiej 51
w Wilkowicach.

 

Obrazek 0 z 0