A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 16:43, 5 Wrzesień 2017
Logotipen

OFERTA AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 5-7 złożyła ofertę pn. „Witraż – zwieńczeniem XX-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej” na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową.
Do 11 września 2017 r. można zgłaszać uwagi do oferty.

Organizacja: Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej,

Obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Tytuł zadania publicznego: „Witraż – zwieńczeniem XX-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej”,

Data opublikowania oferty: 05.09.2017 r.,

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 11.09.2017 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Biura ds. Kultury, Sportu
i Promocji Gminy Wilkowice Urzędu Gminy w Wilkowicach - II piętro, pokój 414, nr tel. 33 499 00 77 w. 414, e-mail: mmrowka@wilkowice.pl.

OFERTA >>

Obrazek 0 z 0