A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 13:01, 9 Maj 2017
Logotipen

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Koło Bielsko-Biała Ziemskie
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 złożyło ofertę pn. „Szansa na bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie” na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 16 maja
2017 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Koło Bielsko-Biała Ziemskie,

Obszar: ochrona i promocja zdrowia,

Tytuł zadania publicznego: „Szansa na bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie”,

Data opublikowania oferty: 09.05.2017 r.,

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 16.05.2017 r.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Biura ds. Kultury, Sportu
i Promocji Gminy Wilkowice Urzędu Gminy w Wilkowicach - II piętro, pokój 414, nr tel. 33 499 00 77 w. 414, e-mail: mmrowka@wilkowice.pl.

Pobierz załącznik: skan001.pdf

Obrazek 0 z 0