A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Poniedziałek, 11:16, 13 Luty 2017
Logo.jpg

W związku z występowaniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptasiej, obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Obowiązek został nałożony rozporządzeniem ministra rolnictwa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2016 r.  Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, podając liczbę sztuk drobiu, wszystkich utrzymywanych gatunków, na formularzach dostępnych na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku - Białej http://www.bip-bielsko.pl/. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na każdym posiadaczu drobiu bez względu na ilość posiadanych sztuk.

Za nie spełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna.

Zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz.1539) kto, wbrew wydanym nakazom, zakazom lub ograniczeniom, w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt,  podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym  należy niezwłocznie zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej, wszystkie posiadane sztuki drobiu i innych ptaków.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 33 496 01 80, fax: 33 496 01 87, e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl

 

POBIERZ DRUK - "ZGŁOSZENIE UTRZYMYWANIA DROBIU" >>

Obrazek 0 z 0